Acte necesare asistentilor medicali pentru recunoasterea calificarilor profesionale

Dosarul trebuie sa cuprinda:

 • Formularul de inscriere
 • Copia unui act de identitate in termen de valabilitate
 • Copia diplomei de asistent medical. In anumite cazuri aceasta trebuie sa fie insotita de :

– certificat din partea statului emitent al diplomei care sa certifice   instruirea în conformitate cu obligațiile comunitare;

– un certificat care sa ateste o anumita vechime in meseria de asistent medical cu responsabilitati depline de organizare si administrare in ingrijirea pacientilor (in general se cere o vechime de 3 ani in ultimii 5 ani anteriori cererii)

diplome, certificate care sa ateste cunoasterea limbii franceze. In cazul neposedarii unui astfel de act Consiliul departamental al ordinului asistentilor medicali stabileste o intalnire pentru a evalua nivelul de cunostinte de limba franceza;

dovezi care atesta moralitatea aplicantului: – fie cazier judiciar ()/ fie un certificat de moralitate sau onorabilitate eliberat de consiliul autoritatii competente a statului membru care sa dateze de mai putin de 3 luni

– un certificat de radiere a inscrierii sau inregistrarii eliberat de autoritatea la care aplicantul a fost anterior inscris sau inregistrat, sau o declaratie pe proprieraspundere care sa ateste ca aplicantul nu a mai fost niciodata inscris sau inregistrat, sau un certificat de inscriere sau inregistrare intr-un sat membru al Uniunii Europene

Pe scurt:

 • Cerere de inscriere
 • Diploma de asistent medical
 • Autorizatia de practica eliberata de prefectul regiunii
 • Alte diplome profesionale de asistent medical
 • Declaratie scrisa de mana: „Declar pe proprie raspundere că nu există nicio procedură care să conducă la o condamnare sau o sancțiune care ar putea afecta înregistrarea mea …”
 • Declaratie scrisa de mana: „ Afirm ca am luat la cunostinta codul de deontologie al asistentilor si jur sa il respect
 • Cotizatie pentru primul an de 30 €: mandat SEPA+ RIB sau CEC – aceasta plata nu va fi perceputa decat dupa inscriere
 • Copie a avizului situatiei ADELI (cel mai recent)
 • Copia ultimului fluturas de plata, sau adeverinta de la locul de munca, pentru identificarea angajatorului dvs
 • Copie de pe contractul de munca actual

Leave a comment